A Budakörnyéki Közterület-felügyelet álláshirdetése

Budakörnyéki Közterület-felügyelet

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakörnyéki Közterület-felügyelet 

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Páty,

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet illetékességi területén (Páty) a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, köztisztasági szabályok betartásának ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         szakképesítés megszerzésére irányuló hajlandóság

•         Egészségi, fizikai, pszichológiai alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, közterület-felügyelői vizsga,

•         Közterület-felügyeletnél szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. szerint

•         végzettséget, képesítést igazoló iratok másolata

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

•         motivációs levél

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uzsoki Gábor intézményvezető nyújt, a 06-23/535-710/0/107 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Magyar-Boros Andrea részére a magyar.andrea@budakeszi.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Budakeszi Város honlapja - 2017. augusztus 15.

•         Budakeszi Hírmondó online - 2017. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki.

Keresés