Kerékpározható út kijelölése és kialakítása a Remete-szurdokban - a Nagykovácsi-medence kerékpározhatóságának kialakítása (koncepció)

Remeteszőlős Község Önkormányzatának régi célja a Nagykovácsi-medence és Budapest közötti kerékpárút kapcsolat kialakítása. Több kísérlet volt az elmúlt években (egy alkalommal kistérségi szinten, máskor az Amerikai Iskolával együttműködve), azonban állandóan abba a problémába ütköztünk, hogy a kerékpárút Remete-szurdokon való átvezetése nem volt lehetséges. Bár a Nagykovácsi-medencébe ki- és belépő kerékpárosok 99%-a a szurdokot használja évtizedek óta közlekedésre, a természetvédelmi szabályok nem engedték meg ennek hivatalossá tételét és kialakítását.

Az ezt követő időszakban változás történt, mert több olyan kerékpárútra adtak engedélyt, mely fokozottan védett területen halad keresztül. Ezt támogatja az a tény is, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt. a Budai-hegységben több olyan útvonalon jelölt ki kerékpárutat, mely védett területeken halad keresztül.

A 2018. év nyár elején azt a hírt kaptuk, hogy a Pest megyei önkormányzatok számára kerékpárút építési pályázat fog megjelenni, ezért áttekintettük a Nagykovácsi-medence kerékpáros közlekedésfejlesztési lehetőségeit. Ennek eredményét az alábbiakban foglalom össze.

ELŐZMÉNYEK

A Nagykovácsi-medence két települése, illetve egy településrésze – Remeteszőlős, Nagykovácsi és Budapest-Adyliget – semmilyen módon nincs bekötve a budapesti kerékpáros úthálózatba, annak ellenére, hogy az említett területen élők 99%-ban Budapesten dolgoznak, tehát napi rendszerességgel közlekednek fővárosunkba. Az említett területeken több mint 20 ezer ember él.

Jelen helyzetben a legtöbb kerékpárral járó lakos a legkézenfekvőbb útvonalat használja és a Remeteszőlős közigazgatási területén elhelyezkedő, fokozott védelem alatt álló Remete-szurdokon keresztül éri el Budapest-Máriaremetét, illetve az ott kialakított kerékpáros úthálózatot (Zsíros hegyi út).

A kerékpár forgalom jelentős részét a munkába járók teszik ki, akik napi rendszerességgel használják az útvonalat, de a hobbi kerékpárosok is nagy számban jelen vannak az útvonalon. Mindemellett országos jelentőségű kerékpárversenyek is zajlanak a medencében (Crosskovácsi).

A medence egyetlen közúti közlekedési útvonala – a 11104. jelű országos közút – igen nagy forgalmi terheléssel bír (kb. 9.000 jármű/nap), így ott a kerékpározás veszélyes.

A fentiek alapján mindhárom településrész jellemzően a Remete-szurdokot használja kerékpáros közlekedésre.

JELENLEGI HELYZET

A kerékpárosok által használt Remete-szurdok a Remeteszőlős külterület 08 helyrajzi számú területen helyezkedik el, művelési ága kivett árok. A területrész fokozottan védett, Natura 2000-es terület. Természetben erdészeti területen helyezkedik el. Jelenlegi tulajdonosa Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata.

KONCEPCIÓ

Figyelembe véve a kerékpározási igényeket, azt a célt tűztük ki, hogy megteremtsük a Nagykovácsi-medence és Budapest közötti kerékpározható útkapcsolatot. Ennek során a reálisan használható útvonalakat vettük számba, mely során láthatóvá vált, hogy a domborzati viszonyok alapvetően a Remete-szurdoki útvonalat kívánják, a következők miatt:

  • A Nagykovácsi-medence 300-350 mBf tengerszint feletti magasságon helyezkedik el, míg a környező területek 100-150 méterrel alacsonyabban vannak.
  • A Nagykovácsi-medencét körbe vevő hegyek 400-500 mBf magasak, nem vezetnek át rajta közutak, így a hegyeken keresztül alig lehetséges a kerékpáros közlekedés.
  • A Nagykovácsi-medencéből egyetlen alacsonyabb térszintű kijárat vezet ki, ez a Remete-szurdok, ahol kezelhető mértékű a szintkülönbség.
  • A medencéből kilépő 11104. jelű országos közút igen nagy forgalmi terhelésű (veszélyes), ráadásul hosszú emelkedővel vezet be a medencébe. Az út nem kapcsolódik a budapesti kerékpáros úthálózathoz.
  • A fenti okok összessége miatt a kerékpárosok már most a Remete-szurdokot használják.

Egyeztetve Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával kialakult egy olyan előzetes és közös elképzelés, mely megoldhatná a környéken élő 20.000 ember, valamint az ide érkező nagyszámú kerékpáros biztonságos közlekedését. Ez a következő:

  • Nagykovácsi és Remeteszőlős között kialakítható lenne egy kerékpáros út (meglévő mezőgazdasági út vagy 11104. jelű út mellett), amely a remeteszőlősi belterületre (lakó-pihenő övezet) vezetné a kerékpáros forgalmat.
  • Remeteszőlős (Patak sétány, Vénusz utca) belterületén a kerékpáros forgalom biztonsággal végig vezethető, már kialakított útvonalon.
  • Remeteszőlős külterületi lakótelep és Budapest-Adyliget kerékpáros forgalma szintén bevezethető (11104. jelű út mellett) Remeteszőlősre (Nap utca, Csillag sétány, Vénusz utca). Az erre vonatkozó tanulmány már elkészült egy előző pályázathoz.
  • A Vénusz utcából közvetlen közúti kapcsolattal elérhető a Remete-szurdok, mely Budapest-Máriaremeténél lép ki az erdőből és rögtön csatlakozni tud a budapesti kerékpárút hálózathoz (Zsíroshegyi út).

Összefoglalva elmondható, hogy a medence kerékpárút hálózatának kialakítására olyan koncepciót alakítottunk ki, mely egységesen lett átgondolva, a Nagykovácsit érintő szakaszt is beleértve. Megépülése esetén a teljes medence kerékpáros forgalmát és a budapesti útkapcsolatát is tudná kezelni.

Az átnézeti térképet itt tekintheti meg.

Keresés