Remeteszőlős településrendezési eszközeinek készítése, véleményezési szakasz

Tisztelt Lakosok!

Remeteszőlős Község Önkormányzata a településrendezési eszközeinek (szerkezeti terv, szabályozási terv) aktualizálása folyamatban van, mivel a jelenlegi szabályozási tervek a településhez került külterületekre nem vonatkoznak és jelentős mértékben megváltozott a jogszabályi környezet is.

A szerkezeti és szabályozási tervek megalkotása előtt szükséges a megalapozó tanulmányok elkészítése is.

A tervezés során az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet előírásai alapján végezzük, ennek megfelelően elkészültek a megalapozó tanulmányok, a következők szerint:

Megalapozó vizsgálat
Örökségvédelmi hatástanulmány
Településfejlesztési koncepció (melyen a törvényi változásokat kellett átvezetni)

A fenti dokumentációkat megküldjük az illetékes szakhatóságoknak, akik véleményezik az anyagot.

Természetesen a helyi lakosoknak is lehetőséget biztosítunk a betekintésre és a véleményezésre. A hivatalban személyesen, illetve a helyi honlapról letöltve bárki tanulmányozhatja a fenti szakanyagokat.

A tervek véglegesítése az Önök és a szakhatóságok véleményeinek figyelembe vételével történik meg.

A fentiek alapján ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy a Remeteszőlős Község településrendezési eszközeinek készítését megalapozó vizsgálat, az örökségvédelmi hatástanulmány és a településfejlesztési koncepció felülvizsgált változata ügyfélfogadási időben megtekinthető az Önkormányzatnál illetve megtekinthetőek itt:


Amennyiben véleményt kíván nyilvánítani az anyaggal kapcsolatban, úgy azt 2016. május 6-ig megteheti.

Írásos véleményét a következő módokon juttathatja el az Önkormányzathoz:

postai úton (Polgármesteri Hivatal, cím: 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10.)

személyesen (Polgármesteri Hivatal, cím: 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10.)

elektronikus úton (e-mail: info@remeteszolos.hu vagy igazgatas@remeteszolos.hu)

Keresés