A 2017. évi képviselő-testületi ülések előterjesztései

2017.01.30. – Előteresztés a Pest megyei útépítési pályázatról

2017.01.30. – Előteresztés lakossági konzultációról

2017.01.30. – Előteresztés a 2017. évi fejlesztési tervekről

2017.01.30. – Előteresztés a településfejlesztési eszközökkel kapcsolatos nagykovácsi véleményről

2017.01.30. – Előteresztés vis maior helyreállítási munkák mellett elvégzendő kiegészítő (vízelvezetési) munkákról

2017.01.30. – Előteresztés a Sirály utca hiányzó szakaszának megépítésére vonatkozó lakossági kezdeményezésről

2017.01.30. – Előteresztés ingatlan (közterület) tulajdonba vételéről

2017.01.30. – Előteresztés a könyvtári feladatok ellátásáról

2017.01.30. – Előteresztés lakossági megkeresésről

2017.01.30. – Előteresztés a BKK Zrt. októberi beszámolójáról

2017.02.07. – KÖH költségvetés

2017.02.07. – Változás a személyszállítási szolgáltató személyében

2017.02.07. – Útépítési pályázat

2017.02.14. – A 2017. évi költségvetés

A 2017 évi költségvetés melléklete

2017.02.27. – A településrendezési eszközök készítése (véleményezési szakaszban észrevételek)

2017.02.27. – A településrendezési eszközök készítése (véleményezési szakasz lezárása)

2017.02.27. – Települési bölcsődei támogatás megalkotása

2017.02.27. – A 2017. évi költségvetési rendeletben elfogadott fejlesztések előkészítése

2017.02.27. – Nagykovácsi feladatellátási szerződések felülvizsgálata

2017.02.27. – Az 1956-os emlékmű ügye

2017.03.28. – A díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása

2017.03.28. – A Remete Csemete Alapítvány 2016. évi beszámolója

2017.03.28. – A Budaörsi Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója

2017.03.28. – Lakossági együttműködés 4 utca vízelvezető rendszerének kiépítésében

2017.03.28. – Rendőrautó beszerzésének támogatása

2017.03.28. – Mentőszolgálat támogatási kérelme

2017.03.28. – BM fejlesztési pályázat

2017.03.28. – Kezdeményezés Gíró István posztumusz díszpolgárrá avatására

2017.04.24. – Beszámoló a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséről

2017.04.24. – Fejlesztési pályázat

2017.04.24. – Vízelvezetési együttműködés

2017.04.24. – Hivatali helyiségek bővítése

2017.04.24. – Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése

2017.04.24. – Volánbusz Zrt. 2016. november – december havi beszámolója

2017.04.24. – Útépítési kezdeményezés a Lazac utcára vonatkozóan

2017.05.30. – Partnerségi egyeztetés

2017.05.30. – A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

2017.05.30. – 2016. évi zárszámadás

2017.05.30. – Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) felülvizsgálata

2017.05.30. – Lazac utcai útépítési kezdeményezés

2017.05.30. – DIGI Kft. megkeresése

2017.05.30. – Patak sétány garanciális ügye

2017.05.30. – Daru, Gém, Bagoly és Galamb utcák burkolat bontási tilalmának elrendelése

2017.05.30. – Volánbusz Zrt. 2017. I. negyedévi beszámolója

2017.05.30. – Sportegyesület beszámolója

2017.06.26. – Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozási és kilépési szándékok

2017.06.26. – Hetyeni szegénykonyha elszámolása

2017.06.26. – Falunap előkészítése

2017.07.06. – Pilisboros szennyvíz agglomerációhoz való csatlakozásáról

2017.07.06. – A falunap elemeiről

2017.08.28. – A 2017. évi költségvetés módosítása

2017.08.28. – A 2016. évi gyermekvédelmi jelentés

2017.08.28. – Kistelepülési alacsony összegű fejlesztési támogatás

2017.08.28. – PM_ONKORMUT_2016/156 pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítése

2017.08.28. – Volánbusz Zrt. 2017. II. negyedévi beszámolója

2017.09.25. – Óvodai ellátás a 2017/18. nevelési évben

2017.09.25. – Területcsere

2017.09.25. – Bursa Hungarica

2017.09.25. – Közmeghallgatás

2017.10.31. – 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

2017.10.31. – 2017. évi közbeszerzési terv módosítása

2017.10.31. – Térségi terület-felhasználási engedélyezési eljárás elindítása

2017.10.31. – Településszerkezeti Tervhez kapcsolódó koncepció

2017.10.31. – Agglomerációs tömegközlekedéshez való hozzájárulás csökkentése

2017.10.31. – Volánbusz Zrt. 2017. III. negyedévi beszámolója

2017.10.31. – Építéshatósági ügy

2017.10.31. – Községi naptár

2017.11.28. – Rendőrségi jutalom kérdése

2017.11.28. – Síkosságmentesítés, megállapodás az Fkf Zrt-vel

2017.11.28. – 2018. évi koncepció

2017.11.28. – TAK véleményezési dokumentáció

2017.11.28. – Nyugdíjasok karácsonyi ajándékozása

2017.12.13. – 2018. évi munkaterv

2017.12.13. – Vénusz utcai útépítés közbeszerzési eljárásának eredménye

2017.12.13. – Önkormányzati dolgozók karácsonyi jutalma

Keresés