REMETESZŐLŐS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 93/2014.(XII.15.) Kt. határozatában döntött a:

  1. Településfejlesztési Koncepciójának (TFK) felülvizsgálattal történő megerősítéséről,
  2. új Településszerkezeti Tervének (TSZT) és
  3. új Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)

elkészítésének szükségességéről.

Remeteszőlős tervezési munkáinak elkészítésével az Önkormányzat a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.-t. bízta meg.

 

A TFK, és új TSZT-, HÉSZ készítésének célja és alapvető indokai:

  • célja Remeteszőlős község településfejlesztési és településrendezési feladatainak a jelenleg hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően történő ellátása, figyelembe véve az új közigazgatási határokat;
  • alapvető indoka a Község közigazgatásilag történt különválása Nagykovácsi településtől, amely szükségessé teszi az önálló településfejlesztési és településrendezési eszközök elkészítését az építés rendjének megalapozásaként, továbbá a Tr. 45.§ (1) bekezdésében szereplő követelmény szerint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény hatálya alá tartozó települések 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközei 2018. december 31-ig alkalmazhatók.

A Kidolgozás, a véleményezések és az elfogadás tervezett ütemezése:

  1. A megalapozó vizsgálat és a fejlesztési irányok elfogadása alapján készül a TFK felülvizsgálata, szükség szerinti megerősítése, ezt követően a TSZT a TFK-val tartalmi összhangban, majd a HÉSZ a TSZT-vel tartalmi összhangban készül.
  2. Az előzetes elképzelések szerint a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök készítése során a TFK, a TSZT és a HÉSZ tervezetét együtt kívánja az önkormányzat véleményeztetni a Tr.-ben foglalt eljárási szabályok maradéktalan betartásával.

A fent jelzett dokumentumok alátámasztó munkarészeként készül a teljes településre vonatkozó Környezeti Értékelés, ennek megfelelően a Környezeti Értékelés véleményezését a településrendezési eszközök egyeztetésének részeként kívánják lefolytatni.
A tervezési folyamat elindításaként a Megrendelő lefolytatta a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37. §-a szerinti előzetes tájékoztatási szakaszt, valamint egyidejűleg megkérte a 282/2009. (XII. 11.) Korm rendelet szerinti adatszolgáltatásokat, majd ezt követően megtörtént a beérkező vélemények feldolgozása és kiértékelése.

A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmi követelményei szerint elkészült "Megalapozó vizsgálat" anyagát itt tkeintheti meg.

Keresés