Tájékoztató építésügyi hatósági bizonyítvány kiadásáról (építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez nem kötött, építmény meglétének és rendeltetésének igazolása)

A 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) c) felhatalmazásával, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 Korm rendelet 26/C (2) és (3) bekezdése alapján) a települési Önkormányzatok állít ki építésügyi hatósági bizonyítványt, a következő esetekben:

1.) 2012. december 31. után épített építési engedély, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, építmény meglétének és rendeltetésének igazolása

2.) Időponttól függetlenül, a nem „engedélyköteles”, meglévő építmény, építményen belüli rendeltetési egység rendeltetés megváltoztatásának igazolása

A részletes tájékoztatót itt tekintheti meg.

A kérelem nyomtatványt itt töltheti le.

Keresés