Közterületek közösségi célú fejlesztése Remeteszőlősön (KMOP – 5.2.1/A-09-2009-0029)EU támogatással újulnak meg Remeteszőlős Közterületei
Önkormányzatunk 2009 őszén nyújtott be uniós pályázatot közterületei fejlesztésére. A projekt támogatásban részesült, így a fejlesztések 2010. augusztusában megkezdődhetnek. Ennek keretében megújul a Patak-sétány menti játszótér, a Ponty utcai és a Patak sétányi játszótér közötti útvonalon utcabútorok kerülnek kihelyezésre, megvalósul az Ördögárok-patak belterületi szakaszának medertisztítása, és az Amúr utcában új park épül, de a pályázat segítségével született meg Remeteszőlős új logója is.


Településünk jelenlegi szerkezete a hetvenes években alakult ki, amikor az egykori szántóföldet zártkerti övezetté alakították. Ennek köszönhetően 2002-ben önállóvá vált községünk nem rendelkezik olyan területekkel, amelyek a közösségi használatnak és a mai kor, illetve az itt lakó, nagyrészt fiatal családok igényeinek megfelelnének. Ebből adódóan legfőképp játszóterekre, és a fiatalok szabadidős tevékenységének helyet adó közterületekre van szükségünk. A játszótér telepítési rajza itt látható.


E hiányok pótlására és a település megszépülésére nyújt most lehetőséget az, a mintegy 27 millió Ft-os európai uniós támogatás, amelyet Önkormányzatunk nyert el e célok megvalósítására. A pályázat keretében megújul a Patak-sétány menti játszótér, ahol EU-s szabványnak megfelelő játszóeszközök kerülnek elhelyezésre. Lesz például panoráma villa, kétüléses lengőhinta és babaház, de a szülőkről sem feledkeztünk meg, így a játszótéren padok, hulladékgyűjtők, valamint egy kerékpártároló is elhelyezésre kerül. A játszótér mellet, a Patak sétányon a Ponty utcáig további utcabútorok kerülnek kiépítésre. Az utcabútorok telepítési rajza itt látható.


Az Amúr utcai új park kialakításának célja, hogy olyan zöldfelületet hozzunk létre, ahol a fiatal, iskolás korosztály lehetőséget kap a közösségi együttlétre, sportolásra. Ennek megfelelően olyan terület kialakítása tervezett, amely alkalmas labdázásra, tollasozásra, petanque játékra, stb. A játéktér sarkán padok kapnak helyet a nézők, várakozók számára. A meglévő korosabb fákat megtartjuk, de számos új díszfa (tölgy, hárs, gyertyán) is elhelyezésre kerül. Az Amúr utcai park terve itt látható.


Az Ördögárok-patak belterületi szakaszának medertisztítása a Madár utcai bevezető hídtól a Remete-szurdok bejáratáig tart. A tisztítás során a meder aljának kitakarítása, iszaptalanítása mellett a mederből eltávolításra kerül a lakossági (zöld)hulladék, továbbá sort kerítünk a növényállomány szakszerű megtisztítására, miközben biztosítjuk az értékes fajok védelmét. A patak menti gyalog-ösvényt jelenleg csak a patakparthoz közvetlenül kapcsolódó ingatlanok tulajdonosai használják, a sűrű aljnövényzet pedig jelenleg még meggátolja az eljutást a Madár utcai hídig. A gyalogösvény rossz állapotú, helyenként elhelyezett burkolatai elbontásra kerülnek, helyette az ösvény zúzottkő burkolatot kap.


A fenti munkálatok megvalósítása, a sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2010. augusztusában kezdődik, és a tervek szerint a lakosok már az ősszel használatba vehetik az új, illetve a megújult közterületeket.


Ezen kívül vannak már olyan eredményei is a pályázatnak, amiről a helyi lakosok honlapunkon keresztül tudomást szerezhettek. Így nemrég szavazhattak a település új logójáról, ami szintén e pályázatnak köszönhetően született meg.


 


A projekt neve:                                    Közterületek közösségi célú fejlesztése Remeteszőlősön


Kedvezményezett neve:                       Remeteszőlős Község Önkormányzata


Kedvezményezett elérhetősége:          2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.


Közreműködő Szervezet (KSZ) neve:  Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (www.proregio.hu)


KSZ elérhetősége:                               1146 Budapest, Hermina út 17.

Keresés