Remeteszőlős Község településrendezési eszközeinek alátámasztásául szolgáló környezeti értékelési dokumentáció megtekinthető

 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata a településrendezési eszközeinek (szerkezeti terv, szabályozási terv) aktualizálása folyamatban van, mivel a jelenlegi szabályozási tervek a településhez került külterületekre nem vonatkoznak.

 

Ebből következően szükséges az új településszerkezeti terv készítése.

 

Mivel az új településszerkezeti terv a település teljes közigazgatási területét érinti, ezért az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1.§(2) alapján a szerkezeti terv részeként a település környezeti értékelését is elvégezzük.

 

A „Remeteszőlős Község településrendezési eszközeinek alátámasztásául szolgáló környezeti értékelés” című dokumentációt megküldjük az illetékes szakhatóságoknak, akik véleményezik az anyagot.

 

Természetesen a helyi lakosoknak is lehetőséget biztosítunk a betekintésre. A hivatalban személyesen, illetve a helyi honlapról letöltve bárki tanulmányozhatja a környezeti értékelésről szóló szakanyagot.

 

A végleges környezeti értékelési dokumentáció az Önök és a szakhatóságok véleményeinek figyelembe vételével észül el.
A fentiek alapján ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy a

 

 

Remeteszőlős Község településrendezési eszközeinek alátámasztásául szolgáló környezeti értékelési dokumentáció

 

 

ügyfélfogadási időben megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban illetve letölthető a www.remeteszolos.hu honlapról.

  

A környezeti értékelésről szóló dokumentáció itt letölthető.

  

Amennyiben véleményt kíván nyilvánítani az anyaggal kapcsolatban, úgy azt 2011. február 25-ig megteheti.

 

Írásos véleményét a következő módokon juttathatja el a Polgármesteri Hivatalba:

 


  • postai úton (Polgármesteri Hivatal, cím: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.)

  • személyesen (Polgármesteri Hivatal, cím: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.)

  • elektronikus úton (e-mail: info@remeteszolos.hu vagy igazgatas@remeteszolos.hu)

 

 

 

Polgármesteri Hivatal

Keresés