Módosult a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, 2021.01.01. naptól

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015-ben megalkotta a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletét. Megalkotása óta többször módosult e rendelet. A jelenleg kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel a rendelet felülvizsgálata vált szükségessé a települési támogatások vonatkozásában.

2022.12.01. naptól a „rendkívüli települési támogatások” jogosultsági feltétele került módosításra (emelésre), így jogosulttá válhat az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (régi: 200%), egyedül élő esetén 400%-át (régi: 300%) nem haladja meg.

A módosító rendeletet itt tekintheti meg.

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletet egységes szerkezetben itt tekintheti meg.

 

Az Egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVII. törvénnyel 2021. január 1-jétől módosításra került a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásokra vonatkozó szabályozása.

Ennek során az Szt. 45.§ (7) bekezdése oly módon került módosításra, hogy az ápolás céljára megállapított települési támogatás maximális összege nem a nyugdíjminimum (mint eddig), hanem az ápolási díj (központi költségvetésben szabályozott) alapösszege (2021. éviben 41.335 Ft) lett.  Amennyiben a települési ápolási támogatás havi összege eléri ezen alapösszeg 80%-át, akkor ezen támogatás is a társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül, és így az ápolás ideje a nyugdíjba és egyéb, biztosítási időhöz kötött ellátásokba beleszámít.

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének jelenleg hatályos 29.§ (1) bekezdése a települési ápolási támogatás havi összegét az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-ában (24.225 Ft) határozza meg.

Ezen rendelkezés – mivel az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyít – nem felel meg a 2021. január 1-jétől hatályos törvényi rendelkezéseknek, így annak módosítása volt szükséges. Az erről szóló rendeletet megalkottuk, mely során a települési ápolási támogatás havi összegét az ápolási díj alapösszegének 80%-ában (33.068 Ft) határoztuk meg, így ezen támogatás is beleszámít majd a nyugdíjba.

A rendeleteket itt tekintheti meg:

Keresés