Tevékenység bejelentések

Bejelentés-köteles ipari/szolgáltató tevékenység

Az ipari/szolgáltató tevékenység bejelentését követően, a jogszabályban meghatározott adatok közlését és dokumentumok benyújtását követően az ügyfél által folytatni kívánt ipari/szolgáltató tevékenységet – amennyiben a telep fekvése szerinti építési övezetben az adott tevékenység folytatható - a jegyző nyilvántartásba veszi, melyet az önkormányzat honlapján közzétesz.

A bejelentés-köteles és a telepengedély-köteles tevékenységek körét az 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben tekinthetik meg.

A BEJELENTÉS ÜGYINTÉZÉSÉNEK A FOLYAMATA

  1. Bejelentés kérelem benyújtása a Hatósági Iroda részére
  2. Nyilvántartásba vételről döntés
Az ügyintézési idő: 15 nap.

A BEJELENTÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

  • az ingatlan használatának jogcímét igazoló okirat (másolatban)
  • a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat (szükség szerint)
  • közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat (szükség szerint)
  • cégkapus feladáshoz: Bejelentő nyomtatvány

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Átutalással 5.000. Ft igazgatási szolgálati díj.

ADATVÁLTOZÁS, TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSE

  • Az ipari tevékenység végzője az adatokban (neve, székhelye, statisztikai számjele, stb) bekövetkezett változást – ide nem értve az ipari tevékenység változását - haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (A változás bejelentéséhez nincs formanyomtatvány)
  • A tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni. Cégkapus feladáshoz: Megszüntetés nyomtatvány
Keresés