Módosult a települési támogatásokról szóló rendelet 2024.01.29. naptól

1/2024. (I.26.) önkormányzati rendelet a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2015 (II.13.) önkormányzati rendelet a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról, egységes szerkezetben az 1/2024. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításaival

A módosítás inkább jogharmonizációs jellegű, mely az alábbiakat foglalja magába:

A törvényességi felhívás főbb megállapításait az alábbiakban ismertetem:

·         Az eseti rendkívüli települési maximálisan adható esetszám meghatározása törlésre került.

·         Az Erzsébet utalványt fogalma törlésre került.

·         A a települési lakásfenntartási támogatás esetén előírja a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó kritériumcsak a lakóhely külső ismérveire nézve fogalmazható meg. 

·         Az aktív korúak ellátásának megállapítása járási hatáskörbe került át, így a helyi rendeletből törtlésre került.

Keresés