A 2018. évi képviselő-testületi ülések előterjesztései

2018.01.29. – A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

2018.01.29. – Önkormányzat építési engedélyezése – koncepció

2018.01.29. – 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása

2018. évi költségvetési rendelet melléklete

2018.01.29. – Remete Csemete Alapítvány 2017. évi beszámolója

2018.01.29. – Óvodai ingyenes étkeztetés biztosítása a Gyvt. alapján

2018.01.29. – Budakeszi (térségi) orvosi ügyelet biztosítása

2018.01.29. – Fejlesztési pályázat

2018.01.29. – A Helyi Választási Bizottságba új póttag megválasztása

2018.01.29. – Együttműködési kezdeményezés a Vénusz utca építésére vonatkozóan

2018.01.29. – Költségvetés tervezése – fejlesztési tervek a 2018. évre

2018.01.29. – Volánbusz Zrt. 2017. IV. negyedévi beszámolója

2018.02.14. – KÖH 2018. évi költségvetése

2018.02.14. – Télbúcsuztató disznótor

2018.02.14. – Önkormányzat építési engedélyezése (II.)

2018.02.14. – Településképi rendelet

2018.02.26. – Településképi rendelet – 2. forduló

2018.02.26. – 11/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása javasol

2018.03.27. – KÖH dokumentumainak módosítása

2018.03.27. – Lazac utca javításának kivitelezése

2018.03.27. – Vénusz utcai útépítési együttműködés

2018.03.27. – 11/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása

2018.03.27. – Önkormányzat építési engedélyezése

2018.03.27. – Közbeszerzési terv

2018.04.17. – A 2017. évi költségvetés módosítása

2018.04.17. – A 2017. évi zárszámadás

2018.04.17. – BÖT Társulási megállapodás módosítása

2018.04.17. – Vis maior pályázat

2018.04.17. – Pályázat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

2018.04.25. – Önkormányzati feladatellátási pályázat, útépítés (Nap utca)

2018.04.25. – Hetyeni szegény konyha elszámolása

2018.05.29. – Új Budaörsi Rendőrkapitány

2018.05.29. – Beszámoló a Rácski kanyar helyzetéről

2018.05.29. – Volánbusz Zrt. 2018. I. negyedévi beszámolója

2018.05.29. – Gyepmester megbízása

2018.06.25. – Budakeszi Őrsparancsnok kinevezése

2018.06.25. – Budakeszi Rendőrőrs beszámolója a 2017. évi munkáról

2018.06.25. – Az alpolgármesteri tiszteletdíj felülvizsgálata

2018.06.25. – Falunap előkészítése

2018.06.25. – Szakorvosi ellátás Budakeszin

2018.06.25. – A Településképi Rendelet elfogadása

2018.07.17. – Falunap előkészítése II.

2018.07.17. – Burkolatbontási tilalom elrendelése

2018.07.17. – A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

2018.09.03. – A Volánbusz Zrt. 2018. II. félévi beszámolója

2018.09.03. – Az Erdészházi lakópark megkeresése

2018.09.03. -SOTE Gyermekklinika támogatási kérelme

2018.09.03. – Közterület önkormányzati tulajdonba vétele

2018.09.03. -Kerékpárút pályázat

2018.09.03. – A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

2018.10.02. -A 2018/2019- nevelési év óvodai feladatainak ellátása

2018.10.02. -Buszmegállók megközelíthetősége

2018.10.02. -Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

2018.10.02. -A hetyeni szegénykonyha támogatása

2018.10.02. -Közmeghallgatás

2018.10.02. -Községi naptár

2018.10.02. – Bursa Hungarica pályázat

2018.11.05. – 2019. évi költségvetési koncepció

2018.11.05. – Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 15/2011. (X.24.) önkormányzati rendelet módosítása

2018.11.05. – Önkormányzati épület tetőszerkezet

2018.11.05. – Fejlesztési pályázat

2018.11.05. – Téli közterületbontás kérdése

2018.11.05. – Hókotrás, síkosságmentesítés

2018.11.05. – Volánbusz Zrt. 2018. III. negyedévi beszámolója

2018.11.05. – Kijelölt személyre vonatkozó javaslat

2018.11.05. – A Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelme

2018.11.05. – Általános iskolai támogatási kérelem

2018.11.27. – A 2018. évi költségvetés módosítása

2018.11.27. – A települési bölcsődei támogatás fenntartása

2018.11.27. – Burkolatbontási tilalom elrendelése a téli időszakban (a közterület használatáról szóló 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítása)

2018.11.27. – Közterületi térfigyelő kamera rendszer adatkezelési szabályzata

2018.11.27. – Személyes adatok védelmének szabályzata

2018.11.27. – 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

2018.11.27. – Gyalogátkelőhely tervezése a Rendészeti Szakgimnáziumnál

2018.11.27. – Ajánlattétel közterület megvásárlására

2018.11.27. – Időskorúak karácsonyi ajándékozása

2018.11.27. – Testületi ülések időpontjainak meghatározása – 2019. év

2018.12.12. – Óvodai ellátás bővítése

2018.12.12. – Vis maior pályázat – közbeszerzési eljárás előkészítése

2018.12.12. – BÖT társulási megállapodás módosítása

Keresés