Módosult a Helyi Építési Szabályzat Remeteszőlősön, 2022.07.01. napi hatállyal

Remeteszőlős Község Önkormányzata módosította a településrendezési eszközöket, a következő célokkal:

  1. a 098-0103 és 089 hrsz-ú ingatlanokon a gazdasági terület és a szükséges BIA pótlás kijelölése a Településszerkezeti terven. (A módosítás csak szerkezeti terv szintű.)
  2. A Nagykovácsi út menti lakótelkeken, az út 50 méteres védőtávolságán belül kézműipari tevékenység rendeltetési célú építmények elhelyezhetőségének szabályozása,
  3. az 53 hrsz-ú telek közterületi kapcsolatának rendezése.

A módosításokat itt tekintheti meg:

Keresés