Partnerségi egyeztetés - TSZT, HÉSZ eseti módosítása egyszerűsített eljárásban - véleményezési tervdokumentáció

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 16/2021. (III.30.) számú önkormányzati határozatában a TSZT, HÉSz eseti módosításáról döntött. Tárgyi településrendezési eszköz módosítás véleményezésére, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TJ) 41. § alapján egyszerűsített eljárás keretében történő véleményezési szakaszt kezdeményezünk.

A tervmódosítás lényegi elemei a következők:

  1. a 098-0103 és 089 hrsz-ú ingatlanokon a gazdasági terület és szükséges a BIA pótlás kijelölése a Településszerkezeti terven.
  2. A Nagykovácsi út menti lakótelkeken, az út 50 méteres védőtávolságán belül kézműipari tevékenyég rendeltetési célú építmények elhelyezhetőségének szabályozása,
  3. az 53 hrsz telek közterületi kapcsolatának rendezése.

A véleményezési tervdokumentációban foglaltakat a Képviselő-testület - előzetesen - a 32/2021. (VII.12.) önkormányzati határozatában vette tudomásul.

A tárgyi településrendezési eszköz módosítással kapcsolatban a partnerségi egyeztetést folytatunk le a 4/2017. (V.30.) sz. önkormányzati rendelet szerint, a következő tárgyban: Remeteszőlős Község több részterületére vonatkozó TSZT, HÉSZ eseti módosítása/ 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§ egyszerűsített eljárás - véleményezési tervdokumentáció.

A tervdokumentációt ide kattintva tekinthetik meg.

A közzétett tájékoztató alapján a 2021. augusztus 31. napig véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt tehetnek a következő módokon:

  • írásos észrevételt a polgármester címére (2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.) történő megküldésével,
  • elektronikus levélben történő megküldéssel az igazgatas@remeteszolos.hu és a polgarmester@remeteszolos.hu e-mail címre

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a lakossági fórumot - tekintettel a jelenlegi nyári időszakra - 2021. szeptember hónapban fogjuk megtartani.

Keresés