A HÍD Központ által biztosított szolgáltatások - Generációk háza

Színek, lehetőségek, mankók nehéz élethelyzeteink áthidalásához, megoldásához

A Generációk Háza (2092 Budakeszi Erdő utca 83) - a szükségletekhez, egyénekhez, élethelyzetekhez adaptálódó - szolgáltatásokkal, szabadidős és kulturális programokkal igyekszik a „generációs hidak” építésének segítői lenni. Mindenki számára nyitott, ingyenes programjaink a fiatal korosztálytól a szép korúakig tartogatnak meglepetéseket, élményeket, minőségi kikapcsolódást, feltöltekezést.

A programokhoz a remeteszőlősi lakosok is csatlakozhatnak, jelentkezhetnek:

a 23 / 451-279 –as telefonszámon

Tea délelőtt

Kreatív festőkör

Kóborló kultúra

Örömtánc

kvíz játék

jóga

művészetterápia

kapaszkodó klub

Túrázzunk könnyedén (Budakeszi és környékén)

házi praktikák klub

irodalmi kör

természetgyógyász előadások

 

A Híd nem csupán a fenti szolgáltatásokkal érhető el a lakosság számára. 2016 január elsejétől kiemelt feladatkört kaptak a járásszékhelyek, így az alábbi ingyenes szolgáltatásokat vehetik igénybe Remeteszőlős, valamint a járás lakosai:

1) családterápia, párterápia

2) iskolai-óvodai szociális segítés

3) kapcsolattartási ügyelet

4) mediáció

5) jogi tanácsadás

6) pszichológiai tanácsadás

7) utcai szociális munka

8) 24 órás készenléti ügyelet

 

1)   Családterápia, családkonzultáció, párterápia

A családterápia rendszerszemléletű pszichoterápiás módszer azt vallja, hogy a családi rendszer tagjai kölcsönhatásban vannak egymással, a nehézségeket, problémákat, konfliktusokat a családtagok egymás közötti kapcsolatain keresztül közelíti meg.

Bármelyik tag életében bekövetkező változás kihat a többi családtagra.  Fókuszában mindig a család egésze áll.
Nem a „beteg”, tüneteket produkáló családtag „megjavítása” a feladata, hanem együtt felfedezni, milyen működési módok, a családtagok közötti konfliktusok segítenek fenntartani a jelen problémás helyzetet. Segítséget adni a rendszer változásához, hogy a problémák megszűnhessenek. Felfedezni a meglévő, de nem használt erőforrásokat.
A családterápia egyidejűleg hat az egész családra!

2)  Iskolai-óvodai szociális segítői munka 

- A gyermek veszélyeztetettségét megelőző tevékenység támogatása a köznevelési-közoktatási intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és az intézmény pedagógusainak.

- Érzékenyítő, ismeretterjesztő, csapatépítő, önismereti és kompetencia fejlesztő, továbbá prevenciós témájú foglalkozások/csoportok a helyi szükségletekre reagálva. (Gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak).

3)  Kapcsolattartási ügyelet

A kapcsolattartási ügyelet biztosítja:

A gyermek és a vele kapcsolattartásra jogosult számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt biztosítását. Hatósági felkérés esetén biztosítunk felügyeletet ellátó szakembert, konfliktuskezelő, segítő szolgáltatást.

4)   Mediáció, közvetítő eljárás

Alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában.

5)  Jogi tanácsadás

A jogász tanácsadással segíti a család, egyén, gyermek életében felmerülő - jogi szakértelmet igénylő -  kérdések, krízisek rendezését.

6)  Pszichológiai tanácsadás

Problématípustól függően a hozzáfordulókat kompetenciájának megfelelő ellátásban részesíti. ( Segítő beszélgetés, tanácsadás). Szükség esetén a folyamatba bevonja a család tagjait is.

7)  Utcai szociális munka

Elsődleges célkitűzés a gyermekek, fiatalok utcai tartózkodás veszélyeinek csökkentése, megelőzése, kivédése.

Szakemberienk olyan programokat dolgoztak ki (szülőknek és gyermekeknek egyaránt) és működtetnek, melyek támogatják a fiatalok fizikai, érzelmi és szociális fejlődését. Emellett együttműködünk más szakemberekkel és szervezetekkel, hogy átfogó támogatást nyújtsunk az általuk ellátott fiataloknak.

(A hajléktalanellátás nem tartozik szorosan az utcai szociális munka és az intézmény feladatellátásához. Az országos lefedettségű Máltai Szeretetszolgálat kiváló segítői tudnak a krízis (élet)helyzetbe kerülteknek adekvát segítséget nyújtani).

8)  Készenléti telefonos szolgálat

A készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy szolgáltatás nyújtása. Telefon: 0620 243 0323

 

A fenti speciális szolgáltatások Budakeszin a Remeteszőlősön is dolgozó családsegítővel (Móriczné Pribenszky Csilla, tel: 20-235-6656) történt egyeztetést követően, illetve javaslatára kérhetők, vehetők igénybe.

 

 

 

 

 

 

Keresés