PATAK SÉTÁNY SZILÁRD BURKOLATÁNAK KIÉPÍTÉSE

Amint azt Önök is tapasztalták, Remeteszőlős Község Önkormányzata uniós pályázati támogatással (KMOP 2.1.1./B-09-2009-0009) megépítette a Patak sétány két szakaszán (Királyka utca – Csóka utca, Pisztráng utca – Ponty utca) a szilárd burkolatot és a csapadékvíz elvezető rendszert, több mint 1 km hosszúságban.


A kivitelezési munkákat a közbeszerzési eljárás nyertese, a Bola’95 Kft. végezte.


A szilárd burkolat térkőből épült ki a közvéleménykutatás eredményeinek megfelelően, 4,5 méter szélességben.


A beruházás során kiépült a felszín alatti csapadékvíz elvezető rendszer, mely nem csak a Patak sétányon, hanem a csatlakozó utcákon lejövő vizek elvezetését is szolgálják.


 A műszaki átadás-átvételi eljárás fizikai lezárása 2011. augusztus 8-án, az adminisztratív befejezés pedig 2011. augusztus 15-én történt meg.


 Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot arról is, hogy a megvalósulás során a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési ár (bruttó 106.993.561,- Ft) nem változott, tehát a megjelölt összegen felül semmilyen kifizetés nem történt.


Mivel a vállalkozási szerződés 10 év jótállási időt rögzít, sőt a garanciális idő végéig jólteljesítési biztosíték áll a rendelkezésünkre, ezért megvannak a megfelelő jogi biztosítékok arra, hogy az esetlegesen felmerülő műszaki problémák kijavításra kerüljenek.


 Mindannyian nagy lépésnek tekintjük, hogy a Patak sétány több mint 1 kilométeres szakasza megépült. Közös érdekünk, hogy a megépült utat mindannyiunk örömére használjuk.

Keresés