Módosult a települési támogatásokról szóló rendelet 2023.04.10. naptól

Az orosz-ukrán háború okozta gazdasági világválság, az infláció megnövekedése, a pénz vásárló erejének romlása és a magas energiaárak következtében az átlagos keresetű embereknek is megélhetési gondjaik lehetnek. Remeteszőlősön is több olyan személy, illetve család került nehéz helyzetbe, akiknek eddig ilyen problémáik nem voltak. Fentiek okán a Képviselő-testület úgy látta, hogy szükségessé vált a települési támogatásról szóló rendeletünk teljes felülvizsgálata. Ennek megfelelően a Képviselő-testület a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletet módosította, több esetben megemelve a támogatási összeget, illetve korrigálva a jogosultsági szinteket. Ezek a következők:

 1. Rendkívüli települési támogatás
  • a jogosultsági szint (vagyis az egy főre eső havi nettó jövedelem határa) megemelkedett családos kérelmező esetén az öregségi nyugdíjminimum (28.500 Ft) 300%-áról 400 %-ára (114.000 Ft), egyedül élő esetén 400%-áról 500%-ára (142.500 Ft);
  • a támogatott élethelyzetek közé egy olyan került beillesztésre, mely rugalmasabban értelmezhető és igazodhat az élet nem várt eseményeihez, ennek megnevezése: „egyéb, váratlan élethelyzet, ami a létfenntartást veszélyezteti”. Természetesen ezen élethelyzetet és az azzal járó költségeket a kérelmezőnek igazolnia kell.
  • az eseti rendkívüli települési támogatás esetén az évi kétszeri kérelmezési lehetőséget háromra emeltük;
  • az eseti támogatás összege havi 30.000 Ft-ról 45.000 Ft-ra emelkedett;
  • a rendszeres (maximum 3 hónapig, évi kétszer) támogatás összege havi 15.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra emelkedett.
 2. Települési gyógyszertámogatás
  • a jogosultsági szint (vagyis az egy főre eső havi nettó jövedelem határa) megemelkedett mind az eseti, mind a rendszeres támogatás tekintetében családos kérelmező esetén az öregségi nyugdíjminimum (28.500 Ft) 220%-áról 300 %-ára (85.500 Ft), egyedül élő esetén 300%-áról 400%-ára (114.000 Ft);
  • az eseti (1 alkalommal, évi kétszer) támogatás maximális összegét megemeltük 20.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra;
  • a rendszeres (3-12 hónap, évi kétszer) támogatás maximális összege is megemelésre került havi 10.000 Ft-ról 15.000 Ft-ra.
 3. Települési temetési támogatás
  • a jogosultsági szintet (vagyis az egy főre eső havi nettó jövedelem határa) megemeltük családos kérelmező esetén az öregségi nyugdíjminimum (28.500 Ft) 200%-áról 300 %-ára (85.500 Ft), egyedül élő esetén 300%-ról 400%-ra (114.000 Ft).
 4. Települési lakásfenntartási támogatás
  • a háztartásban az egy főre eső jövedelmi szintet megemeltük a nyugdíjminimum 300%-áról 400%-ára (114.000 Ft);
  • azon jogosultsági feltételt eltöröltük, miszerint a háztartás tagjai egyikének sem lehet vagyona;
  • a támogatás maximális összegét megemelte havi 5.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra.
 5. Települési ápolási támogatás
 6. a jogosultsági szint (vagyis az egy főre eső havi nettó jövedelem határa) megemelésre került családos kérelmező esetén az öregségi nyugdíjminimum (28.500 Ft) 150%-áról 300 %-ára (85.500 Ft), egyedül élő esetén 200%-áról 400%-ára (114.000 Ft).
 7. A szociális alapszolgáltatások közé a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás felvételre került, melyet a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményi háttérrel látunk el.

A módosítások 2023. április 10-én lépnek hatályba.

3/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelet a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletet egységes szerkezetben a 3/2023. (IV.3.) önkormányzati rendelettel.

Keresés