A 2024. évi Képviselő-testületi ülések előterjesztései

2024.01.25. - Költségvetés tervezése – fejlesztési tervek a 2024. évre

2024.01.25. - A 2024. évi közösségi programok terve

2024.01.25. - Télbúcsúztató Disznótor

2024.01.25. - Nagykovácsi út csapadékvíz elvezetése – szolgalmi jog keletkeztetése

2024.01.25. - A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

2024.01.25. - A Volánbusz Zrt. 2023. I-III. negyedévi beszámolója

2024.02.14. - A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

2024.02.14. - A 2024. évi költségvetés

2024.02.14. - Mentsünk együtt életet – defibrillátor beszerzése

2024.02.14. - A Volánbusz Zrt. 2023. IV. negyedévi beszámolója

2024.02.29. - Településrendezési eszközök módosítása a belterület 50/1 és 204 hrsz-ú ingatlanok, továbbá a TKR módosítással való összhang biztosítása vonatkozásában – előzetes döntések meghozatala, a partnerségi egyeztetés lezárás

2024.02.29. - A 2024. évi közbeszerzési terv

2024.03.22. - TKR módosítás (előzetes döntések meghozatala), a partnerségi egyeztetés lezárása

2024.03.22. - A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 15. sz. módosítása

2024.03.22. - CBA gyalogátkelőhely megvalósítása

2024.03.22. - A polgármester szabadságának ütemezése

2024.04.25. - A településképi rendelet módosítása

2024.04.25. - Traffipax beszerzése a Pilisi KÖTET tagönkormányzataival közösen

2024.04.25. - A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

2024.04.25. - A 2023. évi zárszámadás

2024.04.25. - A 2023/2024. nevelési év óvodai feladatainak ellátása – keretlétszám bővítése

2024.04.25. - Önkormányzati épületek használatba vételi engedélye

2024.04.25. - Közcélú elektromos hálózat átépítése

2024.04.25. - Beszámoló az oltási programról

2024.04.25. - Buda Környéki Televízió megkeresése

2024.04.25. - Beszámoló a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről

2024.05.31. - A Budakeszi Rendőrőrs beszámolója a 2023. évi munkáról

2024.05.31. - Beszámoló a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséről

2024.05.31. - 2023. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti átfogó értékelés

2024.05.31. - Agglomerációs tömegközlekedéshez való hozzájárulás – megállapodás megújítása

2024.05.31. - Magyar Falu Program pályázat – útfelújítás

2024.05.31. - Remeteszőlős Község Helyi Építési Szabályzatának eseti módosítása – rendelet elfogadása

2024.06.27. - ÉTV Kft. megkeresése (víziközmű vagyonátadás)

2024.06.27. - A falunap előkészítése

Keresés