Kutak engedélyezése Remeteszőlősön - 2024.01.01. naptól

Tisztelt Remeteszőlősi Lakosok!

 

2023.06.29. napon az Országgyűlés elfogadta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (későbbiekben: Vtv.) módosításáról szóló 2023. évi LI. törvényt.

Az így módosított Vtv. meghatározta a háztartási kutak engedélyezésének (létesítés, üzemeltetés vagy fennmaradás) kérdését, melynek eredményét az alábbiakban mutatjuk be.

 

A háztartási kutak jogi státuszát alapvetően meghatározza a vízkészletvédelmi országtérkép és a kockázati besorolás elkészítéséről és felülvizsgálatáról szóló 319/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet által jóváhagyott Vízkészletvédelemi országtérkép.

A térkép vízkészletvédelmi szempontból kockázatos és kockázatmentes területre osztja fel az országot. A kockázatmentes területen létesülő háztartási jellegű talajvíz kutakra nem szükséges vízjogi engedélyt kérni vagy bejelentést tenni, de a kockázatos területen elhelyezkedő települések háztartási talajvíz kútjaira viszont szükséges.

Remeteszőlős Község vízkészletvédelem szempontjából kockázatos területen helyezkedik el!!!

A térképet itt tekintheti meg: http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/

 

A fentiek következménye – Remeteszőlős vonatkozásában - a következő:

  • ·         új háztartási kút (ötven méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő) létesítése bejelentés köteles (jegyző)
  • ·         új rétegvíz kút létesítése terv és vízjogi engedély köteles (vízügyi hatóság)
  • ·         2024.01.01. nap előtt létesült (meglévő) háztartási kút (ötven méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő – pl. ÁSOTT KÚT) nem szükséges bejelentés, illetve nem kell rá fennmaradási engedélyt kérni.
  • ·         2024.01.01. nap előtt létesült (meglévő) rétegvíz kútra fennmaradási engedélyt kell kérni.

 

ÚJ HÁZTARTÁSI KÚT LÉTESÍTÉSE

Remeteszőlős Község vízkészletvédelem szempontjából kockázatos területen helyezkedik el, ezért a településünkön új háztartási kút létesítését előzetesen be kell jelenteni a területileg illetékes vízügyi hatóságnak.

Amennyiben a tervezett kút háztartási vízigényt kielégítő, ötven méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő, a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére kell benyújtani a kérelmet.(Vtv. 28/A. § (1c) bekezdés)

A formanyomtatványt itt töltheti le.

 

ÚJ RÉTEGVÍZ KÚT LÉTESÍTÉSE

Remeteszőlős területén az ötven méter talpmélységet meghaladó vagy az első vízzáró rétegen áthatoló kút létesítésére vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a vízügyi hatóságtól (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területileg illetékes szervezete). (Vtv. 28/A § (1) bekezdés)

A vízjogi létesítési engedélyezési eljárást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint kell lefolytatni.

 

MEGLÉVŐ HÁZTARTÁSI KÚT

Nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a 2024. január 1. előtt létesített háztartási kútra. A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást nem kell lefolytatni. Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól a háztartási kút üzemeltetője. (Vtv. 45/O. § (1) bekezdés)

 

MEGLÉVŐ RÉTEGVÍZ KÚT

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett rétegvíz kutat, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi. (Vtv. 29. § (7)-(8) bekezdések)

A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint kell lefolytatni.

Keresés