A településkép védelméről szóló 7/2018.(VI.25.) önkormanyzati rendeletének eseti módosítása - véleményezési szakasz

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 7/2018.(VI.25.) ök. rendeletének (továbbiakban: Tkr.) eseti módosítására vonatkozó

                       

HIRDETMÉNY

 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet továbbiakban: Ti rendelet) 70. § (1) bekezdése alapján, és a 38/2023. (VI.13.) önkormányzati határozata alapján ezúton tájékoztatjuk a tulajdonosokat, az érintett lakosságot, szervezeteket és érdekképviseleti szerveket, hogy elkészült Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 7/2018.(VI.25.) ök. rendeletének (továbbiakban: Tkr.) eseti módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetési anyaga.

 

A módosítás célja:

A Településkép védelmi rendelet módosításának célja az előkertben elhelyezhető, gépkocsi tárolásra alkalmas kiegészítő rendeltetésű építmények egyedi építészeti településképi előírásainak pontosítása.

 

A 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 70. § bekezdésében előírtaknak megfelelően ezúton kérem, amennyiben érintett, hogy véleményét 15 napon belül az alábbi elérhetőségeken megadni szíveskedjen. A tervek munkaközi véleményezésére elektronikus úton és lakossági fórumkeretében is biztosítunk lehetőséget. Véleményét 2023. szeptember 13. és 28. között küldheti el írásban az alábbi címekre, vagy megoszthatja velünk szóban is az április 28-ai lakossági fórumon.

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal

telefonon:        26/355-293                       

levélben:         2090 R            emeteszőlős, Vénusz utca 8-10.

e-mail-ben:      igazgatas@remeteszolos.hu

 

A lakossági fórum 2023. szeptember 28-án 16:00 órától tartjuk Remeteszőlős Község Önkormányzatának hivatalos helységében (2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10.).

 

A tervezett módosítás megtekinthető ITT: Településkép védelmi rendeletének eseti módosítása - véleményezési dokumentáció

 

 

Remeteszőlős, 2023. szeptember 13.

                                                                  Szathmáry Gergely

                                                                  polgármester

                                                                  Remeteszőlős Község Önkormányzata

Keresés